Naše středisko

Skauti Doubravka působí v areálu „Pod Chlumem“ v Doubravce a jsou největším volnočasovým sdružením pro děti a mládež na území obvodu Plzeň 4. Svou činností navazují na tradici započatou již v roce 1919. V současné době je v 7 skautských oddílech střediska registrováno přes 220 osob. Dětem je po celý rok v nejrůznějších podobách poskytován bohatý program, který zahrnuje zábavné hry, praktické dovednosti, výlety do přírody, za sportem, kulturou, letní táboření, ale především přátelství a dobrodružství.

Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s., sdružuje přes 60 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.