OSLAVY STOLETÍ SKAUTINGU V PLZNI-DOUBRAVCE

Srdečně Vás zveme na slavnostní setkání u příležitosti výročí 100 let existence skautingu v Plzni-Doubravce, které proběhne ve skautském areálu „Pod Chlumem“ v sobotu 30. března 2019 v odpoledních a večerních hodinách.

PROGRAM OSLAV

  • 13:00–17:00 skautské klubovny otevřené veřejnosti, výstava o dějinách skautingu na Doubravce, promítání filmů, setkání pamětníků, bývalých členů i hostů oslav
  • 17:00 oficiální nástup, položení květin k pamětní desce válečných letců, zasazení pamětního stromu v areálu kluboven
  • 18:00 slavnostní přípitek „plecháčky“ (NEZAPOMEŇTE SI PŘIBALIT SVŮJ PLECHÁČEK)
  • 18:30 zapálení slavnostního ohně

Po ukončení slavnostní části ohně následuje volná zábava s kytarami.

KDE NÁS NAJDETE

Skautský areál „Pod Chlumem“ se nachází za Záchrannou stanicí živočichů, Zábělská 75, Plzeň 312 19. Prosíme, abyste v době oslav neparkovali auta v areálu kolem kluboven.

STOLETÁ HISTORIE DOUBRAVECKÉHO SKAUTINGU

V roce 2019 slaví skauting na Doubravce 100 let své existence. Při té příležitosti vzpomínáme na významné osobnosti, jež skautskými oddíly na Doubravce prošly a zapsaly se do dějin mimo jiné věrnou službou vlasti v jejích nejtěžších okamžicích.

Obrázek oslavy

V Československu byl skauting založen profesorem Antopnínem Benjamínem Svojsíkem v roce 1912, kdy poprvé vyrazil se skupinou chlapců na tábor, inspirován britským skautským hnutím. Na Doubravce se první skautské skupiny formují už brzy nato, v roce 1919, první skauti se tu učí dovednostem nutným k přežití v přírodě, stavějí skautské klubovny a rozvíjejí bohatý program pro děti. Skauting byl od začátku budován jako výchovné hnutí, jež vede mládež k lásce a úctě k přírodě, schopnosti se o sebe vždy postarat, ale také nezištné pomoci druhým a lásce k vlasti. To se projevilo především v dobách nesvobody. Bytostně demokratické principy skautingu odporují všem totalitním režimům, a proto byl skauting ve svých stoletých dějinách 3x zakázán.

Obrázek oslavy

Poprvé byl skauting na území Československa zakázán v roce 1940 nacisty. Skauti se tedy nemohli věnovat svému běžnému programu, ale věrni demokratickým ideálům nezaháleli. Doubravecké skautské středisko si každoročně připomíná památků tří válečných letců, Karla Pavlíka, Václava Šindeláře a Aloise Zápotockého. Tito mladí chlapci se v roce 1935 zapojili do Akce 1000 pilotů republice, výzvy mladým mužům, aby se naučili létat a mohli tak bránit svou vlast. V roce 1939 všichni tři odcházejí do exilu bojovat v českých perutích RAF. Ani jeden se domů již nevrátil. V areálu skautských kluboven je pamětní deska, která připomíná jejich osud a ke které v rámci pietního aktu položíme květiny.

Obrázek oslavy

Skauti, kteří zůstali v Plzni ovšem také nezaháleli. Několik skautů (mimo jiné např. Eduard Kotora, Ladislav Vítovec či Václav Kuba) se zapojilo do doubravecké organizace ilegálního odboje vedené pplk. Jaroslavem Weidmannem, jenž byl v roce 1942 zatčen a popraven. Činnost odbojové skupiny však pokračovala dál. Za činnost v odboji byli někteří skauti Gestapem potrestáni – Martin Šmucr, vedoucí doubraveckých vlčat, strávil ve vězení 4 roky, Julie a Jindra Bäumlovy a Ladislav Staněk zahynuli v koncentračním táboře, v roce 1945 zemřel ve věznici Radeberg u Drážďan Josef Mareš v pouhých 21 letech… Jaroslav Fejtek byl zastřelen v Plzni – Lobzích a Josef Balák a Josef Šmolík zemřeli při bombardování Škodovky.

Obrázek oslavy

Název doubraveckého skautského střediska “5. květen” je čestným titulem, který středisko dostalo za zásluhy jeho členů v době bojů proti nacistické hrozbě. Kromě předchozích zmíněných zásluh se doubravečtí skauti aktivně zapojili do plzeňského povstání 5. 5. 1945. Na Doubravce se do povstání okamžitě zapojila Weidmannova odbojová skupina, k níž patřilo i několik skautů z 5. oddílu. Po předešlém bombardování neměla Doubravka telefonické spojení s Plzní, a tak byli skauti pod vedením M. Šmucra pověřeni, aby přerušené spojení obnovili jako spojky. K nim se připojila i další mládež z Doubravky. Na úkolu pracovali celou noc z 5. na 6. května za deště a nepohody a podařilo se navázat pravidelné spojení. 7. května nastoupili někteří členové 5. oddílu do strážního oddílu na plzeňské radnici.

Obrázek oslavy

Po válce nastalo krátké období prosperity, skauti na Doubravce se okamžitě pustili do obnovy poničeného skautského areálu a do intenzivní činnosti. Totéž platilo pro celou republiku, skautů v době 1945-1948 bylo v ČSR 250 000 (dnes zhruba 60 000). Ovšem radost neměla dlouhého trvání, demokratické principy skautingu odporují stejně tak nacistické, jako komunistické ideologii, a tak byl skauting znovu zakázán 1. ledna 1951. V době Pražského jara byl Junák opět obnoven, a tak se skauti potřetí pustili do budování kluboven a svého programu. Ale měli štěstí jen krátce, už v roce 1970 došlo opět k rozpuštění organizace. Někteří skautští vedoucí dál vychovávali mládež ke skautským ideálům buď v ilegalitě, nebo skryti jako pionýrské či turistické oddíly.

Současní skauti mají tedy ohromné štěstí. V březnu 2019 mohli oslavit den nejdelšího svobodného a nepřerušeného fungování skautingu na našem území. Nikdy dříve neměl Junák v Česku možnost existovat bez politického omezování déle než dnes, čehož si hluboce vážíme. A především těch, kteří se svými životy či svobodou zasazovali o toto naše privilegium.

Junák – český skaut, středisko 5. květen Plzeň, dnes sdružuje cca 240 nadšených skautů a skautek všeho věku v sedmi oddílech a každým rokem se rozrůstá, jelikož zájem o skauting stále roste. Nabízí totiž dětem kvalitní program založený na dobrodružství, hodnotách a hlubokém přátelství.

Obrázek oslavy